Jadwal Dokter

Klinik   Nama Dokter Hari Jam

KLINIK UMUM
GENERAL PRACTITIONER
  Dr. Mohamad Riza Sen - Sel - Sab 07.00 - 09.00
  Dr. Sandi Z. Pakpahan Rab - Kam - Jum 07.00 - 09.00
  Dr. H. Suwarno Usman Senin - Jumat 09.00 - 16.00
    Dr. Rusdi Yunus Selasa - Kamis 09.00 - 16.00
    Dr. Rifky Zulwansyah.. Rabu - Sabtu 09.00 - 16.00
    Dr. Hj. Supriyanti Senin s/d Sabtu 16.00 - 18.00
    Dr. Ozar Sanuddin Senin s/d Sabtu 18.00 - 21.00
    Dr. Indra MA Pulungan Selasa - Jumat 21.00 - 07.00
    Dr. Mardohar Tambunan Senin - Kamis 21.00 - 07.00
    Dr. H. Abdul Rahman Rabu - Sabtu 21.00 - 07.00

KLINIK GIGI
DENTAL CLINIC
  Drg. Isnainy Soengkono
 
Senin s/d Sabtu 10.00 - 12.00
  Senin - Jumat 16.00 - 18.00
  Drg. Nina Syafitri
 
Sen,Sel,Rab,
Kam,Sab
08.00 - 12.00
    Rabu - Sabtu 16.00 - 20.00
    Drg. Wandania Farahanny Selasa - Kamis 16.00 - 18.00
    Drg. Cut Mala
 
Jumat 08.00 - 12.00
    Senin s/d Sabtu 16.00 - 20.00
    Drg. Shaukat Osmani, SpBm Senin s/d Sabtu on call

KLINIK ANAK
CHILD HEALTH CLINIC
  Dr. Feraluna Nasution, SpA Senin s/d Jumat 08.00 - 09.00
  Dr. Melda Deliana, SpA (K) Sen - Kam - Sab 10.30 - 12.00
  Dr. Yazid Dimyati, SpA Sel - Rab - Jum 10.30 - 12.00
    Dr. Rita Anggraini, SpA Senin s/d Sabtu 16.00 - 18.00
    Dr. Lily Irsa, SpA (K)
 
Senin s/d Sabtu 18.00 - 21.00
    Sabtu 08.00 - 10.00

KLINIK MATA
OPTHAMOLOGY
  Dr. Aryani A. Amra, SpM
 
 
Senin s/d Jumat 08.30 - 10.30
  Selasa 08.00 - 12.00
  Sen - Rab - Kam 15.00 - 17.00
    Dr. Azman Tanjung, SpM Sen - Rab -
Kam - Jum
10.30 - 12.00
    Dr. Nova Arianti, SpM Sabtu 11.00 - 12.00
    Dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, SpM Sen - Rab - Kam
Selasa - Jumat
13.00 - 15.00
14.00 - 17.00
 
    Dr. H.M. Yamin Mahmud, SpM Senin s/d Sabtu 17.00 - 21.00

KLINIK JANTUNG
CARDIOLOGY
  Prof. Dr. Sutomo Kasiman, SpPD,
SpJP
Senin s/d Jumat on call
 
  Prof. Dr. Abdul Majid, SpPD-KKV Sen - Sel - Kam 16.00 - 18.00
    Dr. Nizam Akbar, SpJP (K), FIHA Senin s/d Jumat 18.00 - 20.00

KLINIK PARU
PULMONOLOGY
  Dr. Fajrinur Syahriani, SpP Senin s/d Jumat 08.00 - 10.00
  Dr. Syahlan, SpP Senin s/d Jumat 10.00 - 12.00
  Prof. Dr. Tamsil Syafiuddin, SpP(K) Selasa - Rabu 15.30 - 16.30
    Dr. Widi Rahardjo, SpP Senin s/d Jumat 17.00 - 20.00
    Dr. Jonaidi Mustafa, SpP
 
Sen - Kam - Jum 15.30 - 17.00
    Selasa - Rabu 12.00 - 14.00
    Sabtu 10.00 - 12.00
16.00 - 19.00

KLINIK THT-KL
EAR-NOSE & THROAT
  Dr. Nilam Suri, SpTHT Sen - Rab - Kam - Jum - Sab 08.00 - 11.00
  Prof. Dr. Ramsi Lutan, SpTHT(K) Senin s/d Sabtu 11.00 - 14.00
    Sabtu 18.00 - 21.00
    Dr. Ida Sjailandrawati Hrp, SpTHT Senin s/d Jumat 14.00 - 16.00
    Dr. Farhat, SpTHT Senin s/d Jumat 16.00 - 18.00
    Dr. Hj. Yuritna Haryono,SpTHT (K) Senin s/d Jumat 18.00 - 21.00
    Dr. Marwan Moeharman, SpTHT - KL Selasa
Sabtu
08.00 - 11.00
14.00 - 16.00
    Dr. Juli Suryani, SpTHT Sabtu 16.00 - 18.00

KLINIK GIZI
NUTRITION CLINIC
  Dr. Zaimah Z. Tala, Ms, SpGK Senin s/d Sabtu  on call
       
       

KLINIK BEDAH UMUM
GENERAL SURGERY
  Dr. Abd. Kadir, SpB, MHA, Fina CS Sen - Sel -
Kam - Sab
11.00 - 12.00
  Dr. Nazwir Nazar, SpB Senin s/d Sabtu 18.00 - 21.00
       

KLINIK BEDAH DIGESTIF
DIGESTIVE SURGERY
  Dr. Wilmar Y Lukman, SpB, KBD Senin s/d Sabtu 08.30 - 12.00
  Dr. Asrul, SpB, KBD Senin s/d Sabtu 16.00 - 18.00
  Prof. Dr. Bachtiar Surya, SpB, KBD Senin s/d Jumat 18.00 - 21.00

KONSULTASI MEDICAL
CHECK UP
  Dr. Emmy Untario Senin s/d Sabtu 10.00 - 11.00
       
       

KLINIK ENDOKRIN
METABOLIK - DIABETES
  Dr. Santi Syafril, SpPD. KEMD Senin s/d Jumat  17.00 - 19.00
       
       

KLINIK BEDAH ORTHOPEDI
ORTHOPAEDIC SURGERY
  Prof. Dr. Hafas Hanafiah, SpB,
SpOT(K), FICS
Sel - Kam - Sab 11.00 - 13.00
  Dr. Husnul Fuad Albar, SpOT Senin s/d Sabtu 17.00 - 19.00
  Dr. Giri Marsela, SpOT Senin s/d Jumat 20.00 - 22.00

KLINIK KEBIDANAN &
KANDUNGAN

OBSTETRY & GYNAECHOLOGY
  Dr. Agnes Dwi Hastjarjani, SpOG Senin s/d Jumat 08.00 - 10.00
  Dr. Hj. Sarah Dina, KH, SpOG Senin s/d Kamis 13.00 - 15.00
  Dr. Henry Salim Siregar, SpOG Senin s/d Jumat 15.30 - 18.00
    Dr. Ichwanul Adenin, SpOG (K) Jumat s/d Sabtu 10.30 - 12.00
    Prof. Dr. H. Delfi Lutan, MSc, SpOG(K) Senin s/d Sabtu 18.00 - 21.00

KLINIK SYARAF
NEUROLOGY
  Prof. DR. Dr. H. Hasan Syahrir, SpS Senin s/d Sabtu 09.00 - 11.00
  Senin s/d Jumat 17.00 - 21.00
  Dr. Yuneldi Anwar, SpS (K) Senin 13.00 - 14.00
    Jumat 11.00 - 12.00
    Dr. Khairul P. Surbakti, Sps Selasa - Kamis
Senin s/d Jumat
Sabtu
12.00 - 13.00
15.00 - 17.00
15.00 - 18.00
    Dr. Kiking Ritarwan, SpS Rabu - Sabtu
Sabtu
13.00 - 14.00
18.00 - 21.00

FISIOTERAPI
PHYSIOTERAPY
  Dr. Maharani, Sp.R.M    
  A. DJ. Condro Nugroho, SST, FT Senin - Sabtu 17.00 - 21.00
 

KLINIK PENY. DALAM
INTERNAL MEDICINE
  Dr. Husnul Amir, SpPD
 
Senin s/d Sabtu 09.30 - 11.00
  Senin s/d sabtu 18.00 - 21.00
  Dr. Mustafa Kamil Adam, SpPD Senin s/d Sabtu 11.00 - 13.00
    Dr. H. Rustam Effendi YS, SpPD.
KGEH
Senin s/d Sabtu 13.00 - 15.00
    Dr. Imelda Rey, SpPD Senin s/d Sabtu 15.00 - 16.00
    Dr. Tengku Abraham, SpPD Senin s/d Sabtu 16.00 - 18.00

KLINIK SUB SPESIALIS
PENYAKIT DALAM

INTERNAL MEDICINE SUB
SPECIALITY
  Prof. Dr. Azmi S. Kar, SpPD,
KHOM (peny.Hematologi & Onkologi)
Senin s/d Sabtu 08.00 - 10.00 (on call)
  Prof. Dr. Azhar Tanjung, SpPD,
SpMK, KP, KI (Peny. Asma & Alergi)
Senin s/d Sabtu 10.00 - 12.00 (on call)
  Prof. Dr. Yusuf Nst, SpPD, KGH.
(Peny Ginjal & Hypertensi)
Senin s/d Sabtu on call
pagi
    Dr. Umar Zein, SpPD, KPTI
(Peny.  Tropik & Infeksi)
Senin s/d Sabtu 14.00 - 16.00
(on call)
    Dr. Armon Rahimi, SpPD, KPTI
(Peny. Tropik & Infeksi)
Senin s/d Sabtu on call
     Dr. Pirma Siburian, SpPD (Geriatri) Senin s/d Sabtu  18.00 - 21.00

KLINIK USG &
RADIOLOGI

ULTRASONOPGRAPHY &
RADIOLOGY
  Prof. Dr. Abdul Rasyid, MD, SpR, PhD
 
Senin s/d Sabtu 08.00 - 12.00
  Senin s/d Sabtu 14.00 - 18.00
       

KLINIK LABORATORIUM
CLINICAL PATHOLOGY
  Dr. Nurul Ain, SpPK Senin s/d Sabtu 08.00 - 12.00
  Prof. Dr. H. Iman Sukiman, SpPK
(KH), FISH, MASRM
Senin s/d Sabtu 15.00 - 18.00
       

KLINIK KULIT &
KELAMIN

DERMATOLOGY
  Dr. Hervina, SpKK Sen - Kam - Sab 10.00 - 12.00
  Dr. Lisni Elysah, SpKK Rab - Jum 10.00 - 12.00
  Dr. Mahmud Doli, SpKK
 
Selasa 10.00 - 12.00
    Sen - Rab -
Kam - Jum
12.00 - 14.00
    Dr. Hj. Kamaliah Muis, SpKK Senin s/d Sabtu 17.00 - 20.00

KLINIK SUB
DIVISI BEDAH

SURGICAL SUB DIVISION
  Dr. Gerhard S. Pandjaitan, SpB (K)
B.Onk (Bedah Tumor)
Senin s/d Sabtu 09.00 - 12.00
  Senin s/d Sabtu Sore (on call)
  Dr. Suyatno, SpB (K) Onk
(Bedah Tumor)
Senin s/d Jumat
Sabtu
19.00 - 21.00
on call
    Dr. Erjan Fikri, SpB, SpBA
(Bedah Anak)
Senin s/d Sabtu  15.00 - 18.00
    Dr. M. Ihsan Z. Tala, SpBS
(Bedah Syaraf)
Senin s/d Jumat 16.00 - 18.00
    Dr. Ridha Dharmajaya, SpBS
(Bedah Syaraf)
Senin s/d Sabtu  18.00 - 21.00
    Dr. Eddy Sutrisno, SpBP
(Bedah Plastik)
Sen - Rab - Jum  on call
    Dr. Marshal, SpB, TKV (Bedah Thorak) Sabtu  on call

KLINIK KEDOKTERAN
JIWA

PSYCHIATRY
  Dr. Amir, SpKJ
 
Senin s/d Jumat 09.00 - 12.00
  Sabtu on call
  Dr. Elmeida Effendi, SpKJ Senin s/d Sabtu 15.00 - 16.00

KLINIK UROLOGI &
INFERTILITAS PRIA

UROLOGY & MALE INFERTILITY
  Dr. Syah Mirsya Warli, SpU Senin s/d Jumat 18.30 - 21.00
  Dr. Harnold P. Sihaloho, SpU Sen - Rab - Jum 14.00 - 16.00
  Dr. Ramlan Nst, SpU Senin s/d Jumat 16.00 - 19.00

 FISIOTERAPI

 

 Dr. Maharani, Sp. R.M

 Senin s/d Sabtu

 17.00 - 21.00

 

 

 

Kegiatan
17 Juni 2012

28 Juni 2009

06 Juni 2009

Jadwal Praktek Dokter
Temui jadwal praktek dokter anda disini....
Klinik Spesialis Bunda
Jl. Sisingamangaraja No.17
Medan 20215
Telp. (061)  7321666;   7320907;   7366145;   7365772
Fax. (061)  7344786;  7366629