Jadwal Dokter

Klinik

 

Nama Dokter

Hari

Jam


KLINIK UMUM
GENERAL PRACTITIONER

 

Dr. Mohamad Riza

Sen - Sel - Rab

07.00 - 09.0007.00 - 09.00

 

Dr. Sandi Z. Pakpahan

Sen - Jumat

07.00 - 09.0007.00 - 09.00

 

Dr. H. Suwarno Usman

Senin - Jumat

09.00 - 16.0009.00 - 16.00

 

 

Dr. Rusdi Yunus

Selasa - Kamis

09.00 - 16.0009.00 - 16.00

 

 

Dr. Rifky Zulwansyah..

Rabu - Sabtu

09.00 - 16.0009.00 - 16.00

 

 

Dr. Hj. Supriyanti

Senin s/d Sabtu

16.00 - 18.00

 

 

Dr. Ozar Sanuddin

Senin s/d Sabtu

18.00 - 21.00

 

 

Dr. Miftahul Ihsan

Sen – Sel - Rab

07.00 - 09.0007.00 - 09.00

 

 

Dr. Ozar Sanuddin

Senin s/d Sabtu

18.00 - 21.00

 

 

Dr. Stanley

Selasa - Jumat

21.00 - 07.00

 

 

Dr. H. Abdul Rahman

Rabu - Sabtu

21.00 - 07.00

 

 

Dr. Indra Feriadi

Minggu

Full Day


KLINIK GIGI
DENTAL CLINIC

 

Drg. Isnainy Soengkono
 

Sen – Sel - Sab

09.00 - 12.0009.00 - 12.00

 

Sen – Sel – Kam – Jumat

16.00 - 20.00

 

Drg. Nina Syafitri
 

Sen,Sel,Rab,
Rab,Sab

09.00 - 12.0009.00 - 12.00

 

 

Rabu - Sabtu

16.00 - 20.00

 

 

Drg. Wandania Farahanny

Rab – Kam - Jum

10.00 - 12.00

 

 

Drg. Cut Mala
Senin s/d Sabtu

16.00 - 20.00

 

 

Drg. Taufik Adrian
Senin s/d Jumat

14.30 - 16.00

 

 

Drg. Shaukat Osmani, SpBm

Senin s/d Sabtu

on call


KLINIK ANAK
CHILD HEALTH CLINIC

 

Dr. Feraluna Nasution, SpA

Senin s/d Jumat

08.00 - 09.308.00 - 09.30 

Dr. Melda Deliana, SpA (K)

Sen - Kam - Sab

10.30 - 13.00

 

Dr. Yazid Dimyati, SpA (K)

Sen s/d Sab

16.00 - 18.00

 

 

Dr. Olga R. Srg, M. Ked (Ped) SPA

Sel – Rab – Jum

10.30 - 13.00

 

 

 

Sabtu

09.00 – 10.3009.00 – 10.30

 

 

Dr. Lily Irsa, SpA (K)
 

Senin s/d Sabtu

18.00 - 21.00


KLINIK MATA
OPTHAMOLOGY

 

Dr. Aryani A. Amra, SpM
 
 

Senin s/d Jumat

08.30 - 13.00

 

Sen - Rab - Kam

15.00 - 17.00

 

 

Dr. Azman Tanjung, SpM

Sen - Rab -
Kam - Jum

19.00 - 11.00

 

 

Dr. Nova Arianti, SpM

Sabtu

11.00 - 12.00

 

 

Dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, SpM

Sen - Rab - Kam
Selasa - Jumat

14.00 - 15.00


15.00 - 17.00

 

   

 

 

Dr. H.M. Yamin Mahmud, SpM

Senin s/d Sabtu

17.00 - 21.00

 

 

 

Sabtu

09.00 – 11.0009.00 – 11.00

 

 

Dr. Marina Y Albar, SpM

Sen - Rab -
Kam - Jum

11.00 - 13.00


KLINIK JANTUNG
CARDIOLOGY

 

Prof. Dr. Sutomo Kasiman, SpPD,
SpJP

Senin s/d Jumat

on call

   

 

 

 

Dr. Nizam Akbar, SpJP (K), FIHA

Senin s/d Jumat

18.30 - 20.00


KLINIK PARU
PULMONOLOGY

 

Dr. Anggraini R,M. Ked (Paru) SpP

Senin s/d Sabtu

08.00 - 10.0008.00 - 10.00 

 

Senin s/d Jumat

16.00 – 18.00

 

Dr. Syahlan, SpP

Senin s/d Jumat

Senin s/d Jumat

10.00 - 12.00

 

18.00 - 1930

 

Prof. Dr. Tamsil Syafiuddin, SpP(K)

Rabu

15.30 - 16.30


KLINIK THT-KL
EAR-NOSE & THROAT

 

Dr. Nilam Suri, SpTHT

Sen - Rab - Kam - Jum - Sab

08.00 - 11.0008.00 - 11.00


 

Prof. Dr. Ramsi Lutan, SpTHT(K)

Senin s/d Sabtu

11.00 - 14.00

 

 

Sabtu

18.00 - 20.00

 

 

Dr. Ida Sjailandrawati Hrp, SpTHT

Senin s/d Kamis

16.00 - 18.00

 

 

Dr. Marwan Moeharman, SpTHT - KL

Selasa

18.00 - 11.00

 

 

Dr. Hj. Yuritna Haryono,SpTHT (K)

Senin s/d Jumat

18.00 - 21.00

 

 

Dr. Juli Suryani, SpTHT

Sabtu, Jumat

16.00 - 18.00KLINIK BEDAH UMUM
GENERAL SURGERY

 

Dr. Abd. Kadir, SpB, MHA, Fina CS

Sen s/d Sab

11.00 - 13.00

 

Dr. Nazwir Nazar, SpB

Senin s/d Sabtu

18.00 - 21.00

 

 

 

 


KLINIK BEDAH DIGESTIF
DIGESTIVE SURGERY

 

Dr. Asrul, SpB, KBD

Senin s/d Sabtu

16.00 - 18.00

 

Prof. Dr. Bachtiar Surya, SpB, KBD

Senin s/d Jumat

18.00 - 21.00


KONSULTASI MEDICAL
CHECK UP

 

Dr. Emmy Untario

Senin s/d Sabtu

10.00 - 11.00


KLINIK ENDOKRIN
METABOLIK - DIABETES

 

Dr. Santi Syafril, SpPD. KEMD

Senin s/d Kamis

 17.00 - 19.00


KLINIK BEDAH ORTHOPEDI
ORTHOPAEDIC SURGERY

 

Prof. Dr. Hafas Hanafiah, SpB,
SpOT(K), FICS

Sel - Kam - Sab

11.00 - 13.00

 

Dr. Husnul Fuad Albar, SpOT

Senin s/d Jumat

17.00 - 19.00


KLINIK KEBIDANAN &
KANDUNGAN

OBSTETRY & GYNAECHOLOGY

 

Dr. Irwansyah Putra M. Ked (OG) SPoG

Jumat s/d Sabtu

08.00 - 10.0008.00 - 10.00


 

 

Senin s/d Kais

10.00 – 12.00

 

Dr. Hj. Sarah Dina, KH, SpOG

Senin s/d Kamis

13.00 - 15.00

(on call)

 

Dr. Henry Salim Siregar, SpOG

Senin s/d Sabtu

18.00 - 19.30

 

 

Dr. Ichwanul Adenin, SpOG (K)

Jumat s/d Sabtu

10.00 - 12.00

 

 

Prof. Dr. H. Delfi Lutan, MSc, SpOG(K)

Senin s/d Sabtu

19.30 - 21.00

 

 

Dr. Cut Adeya Adella, SpOG (K)

Jumat s/d Sabtu

12.00 – 14.00

 

 

Dr. Riza Rivany, SpOG

Senin – Sabtu

16.00 – 18.00


KLINIK SYARAF
NEUROLOGY

 

Prof. DR. Dr. H. Hasan Syahrir, SpS

Senin s/d Sabtu (pagi)

09.00 - 10.0009.00 - 10.00

 

Senin – Rabu (sore)

18.00 - 20.00

 

 

Sel – Kam – Jumat (sore)

17.00 – 20.00

 

Dr. Yuneldi Anwar, SpS (K)

Senin

13.00 - 14.00

 

 

Jumat

11.00 - 12.00

 

 

Dr. Khairul P. Surbakti, Sps

Selasa - Kamis
Senin s/d Jumat
Sabtu

12.00 - 13.00
15.00 - 17.00
15.00 - 18.00

 

 

Dr. Kiking Ritarwan, SpS

Rabu - Sabtu
Sabtu

13.00 - 14.00
18.00 - 21.00

 

 

Dr. Dwi Pujastuti, SpS

Senin – Rabu

17.00 – 18.00

 

 

 

Sel – Kam – Jum – Sab

14.00 – 15.00


FISIOTERAPI
PHYSIOTERAPY

 

Dr. Maharani, Sp.R.M

 Senin – Sabtu

17.00 – 21.00

 

A. DJ. Condro Nugroho, SST, FT

Senin – Sabtu

 Senin s/d Sabtu

17.00 - 21.00

 08.00 – 12.0008.00 – 12.00


 


KLINIK PENY. DALAM
INTERNAL MEDICINE

 

Dr. Husnul Amir, SpPD
 

Senin s/d Sabtu

09.30 - 11.00

 

Senin s/d sabtu

18.00 - 21.00

 

Dr. Mustafa Kamil Adam, SpPD

Senin s/d Sabtu

11.00 - 13.00

 

 

Dr. H. Rustam Effendi YS, SpPD.
KGEH

Senin s/d Sabtu

13.00 - 15.00

 

 

Dr. Imelda Rey, SpPD

Senin s/d Sabtu

15.00 - 16.00

 

 

Dr. Tengku Abraham, SpPD

Senin s/d Jumat

16.00 - 18.00

 

 

Dr. A.M. Setia Putra, SpPD

Sabtu

16.00 – 18.00


KLINIK SUB SPESIALIS
PENYAKIT DALAM

INTERNAL MEDICINE SUB
SPECIALITY

 

Prof. Dr. Azmi S. Kar, SpPD,
KHOM (peny.Hematologi & Onkologi)

Sabtu

 (on call)

 

Prof. Dr. Azhar Tanjung, SpPD,
SpMK, KP, KI (Peny. Asma & Alergi)

Senin s/d Sabtu

10.00 - 11.00 (on call)


KLINIK USG &
RADIOLOGI

ULTRASONOPGRAPHY &
RADIOLOGY

 

Prof. Dr. Abdul Rasyid, MD, SpR, PhD
 

Senin s/d Sabtu

08.00 - 18.0008.00 - 18.00 

 Dr. Evo Elidar, SpRad

Rabu – Jumat

08.00 – 18.0008.00 – 18.00
KLINIK LABORATORIUM
CLINICAL PATHOLOGY

 

Prof. Dr. Burhanuddin Nst, SpPK (KN), KGEH

Senin s/d Sabtu

15.00 - 18.00 


KLINIK KULIT &
KELAMIN

DERMATOLOGY

 

Dr. Hervina, SpKK

Sen - Kam - Sab

10.00 - 12.00

 

Dr. Lisni Elysah, SpKK

Rabu

10.00 - 12.00

 

Dr. Mahmud Doli, SpKK
 

Selasa

10.00 - 12.00

 

 

Jumat

10.00 - 12.00

 

 

Dr. Hj. Kamaliah Muis, SpKK

Senin s/d Sabtu

17.00 - 20.00


KLINIK SUB
DIVISI BEDAH

SURGICAL SUB DIVISION

 

Dr. Gerhard S. Pandjaitan, SpB (K)
B.Onk (Bedah Tumor)

Senin s/d Sabtu

10.00 - 14.00

agi/sore (on call)

 

Dr. Suyatno, SpB (K) Onk
(Bedah Tumor)

Sen – Rab - Jum
Selasa – Kamis

19.00 - 21.00
on call

 

 

Dr. Erjan Fikri, SpB, SpBA
(Bedah Anak)

Senin – Rabu – Jumat

 17.00 - 19.00

 

 

Dr. Ridha Dharmajaya, SpBS
(Bedah Syaraf)

Senin s/d Jumat

 On call


KLINIK KEDOKTERAN
JIWA

PSYCHIATRY

 

Dr. Amir, SpKJ
 

Senin s/d Jumat

10.00 - 12.00

 

Dr. Elmeida Effendi, SpKJ

Senin s/d Sabtu

15.00 - 16.00

(on call)


KLINIK UROLOGI &
INFERTILITAS PRIA

UROLOGY & MALE INFERTILITY

 

Dr. Syah Mirsya Warli, SpU

Senin s/d Jumat

17.00 - 20.00

 

Dr. Ramlan Nst, SpU

Senin, Rabu, Jumat

20.00 - 22.00


           

 

Kegiatan
28 Juni 2009

06 Juni 2009

Jadwal Praktek Dokter
Temui jadwal praktek dokter anda disini....
Klinik Spesialis Bunda
Jl. Sisingamangaraja No.17
Medan 20215
Telp. (061)  7321666;   7320907;   7366145;   7365772
Fax. (061)  7344786;  7366629